Goed nieuws voor de Belgische economie: in 2017 en 2018 mogen de lonen boven op de index verhoogd worden - een zuurstofinjectie die de werkgevers graag tegemoetzien. Tegelijk maken alternatieve oplossingen het mogelijk om de loonlasten aanzienlijk te verlagen. Enkele voorbeelden:

 
  • Meer dan een derde van de Belgische werknemers krijgt maaltijdcheques, wat hun koopkracht rechtstreeks verhoogt. Bovendien vormen maaltijdcheques een uitstekend middel tegen absenteïsme: ze worden immers toegekend volgens het aantal gewerkte dagen;
  • Ecocheques stimuleren mensen om hun gedrag aan te passen en vaker te kiezen voor ecologische producten en diensten. Sport- en cultuurcheques zijn duidelijk bedoeld om werknemers aan te zetten goed voor zichzelf en hun naasten te zorgen.

 

Maaltijdcheques, ecocheques of sport- en cultuurcheques zijn goed voor meer dan 2,5 miljard, integraal besteed in onze handelszaken en aan diensten, en vooral in de horecasector. Deze cheques zetten niet alleen aan om te bewegen, gezonder en evenwichtiger te eten of meer open te staan voor cultuur, maar kunnen ook het welzijn op het werk verhogen. En dat is belangrijk, want welzijn op het werk heeft een niet te verwaarlozen impact op de motivatie.

 

Gemotiveerde werknemers

Ook dat wordt steeds belangrijker voor de bedrijven: de toenemende onvoorspelbaarheid van het economische klimaat maakt bedrijven vaak afhankelijk van de bereidheid van hun werknemers om een tandje bij te zetten voor het succes van hun bedrijf. Een actief beleid op het vlak van competentiebeheer is een must om goede cijfers voor welzijn op het werk te halen. Maar algemeen gesproken vormen het 'eindeloopbaanbeheer' en de ontwikkeling van de digitale cultuur de twee katalysatoren voor welzijn, en daarom is het streven naar een vlotte overgang van de economie van de twintigste naar die van de eenentwintigste eeuw cruciaal.

Welzijn op het werk stimuleren via een actief beleid ter zake heeft een positieve impact op de inzet van de werknemers, en bijgevolg op het duurzame prestatievermogen van de bedrijven.