Advocaat Stephane Bertouille van kantoor Everest Law in Brussel legt uit wat het betekent.

 

Wat is het verschil met een faillissement?
 

“Aan een faillissement zijn drie zware nadelen verbonden. Ten eerste is het slechte publiciteit. In het Belgisch staatsblad wordt vermeld dat het bedrijf in faling is, maar ook de lokale kranten schrijven over faillissementen in de buurt. Ten tweede wordt bij een faillissement een curator aangesteld door de rechtbank, die neemt de leiding over van het failliete bedrijf en daar heb je als ondernemer niets aan te zeggen. Ten slotte kan alles wat in het laatste half jaar is gebeurd, worden betwist, zelfs pogingen tot terugbetaling van de schulden. Dit noemen we de verdachte periode."

"Als u een lening had lopen die u nog zou kunnen terugbetalen, moet u die bij faillissement meteen betalen. Ook dat is bij deficitaire vereffening niet noodzakelijk, tenzij er iets anders in de kredietovereenkomst staat. Alleen bedrijven met gemiddeld meer dan twintig werknemers, moeten natuurlijk de regels omtrent collectief ontslag toepassen wanneer er geen sprake is van een faillissement."

"Ook de slechte publiciteit blijft uit, want er worden bij deficitaire vereffening geen tekorten vermeld. En als de schuldeiser toch eist dat de rechtbank een curator aanstelt, moet hij ook bewijzen dat de curator de job beter kan klaren dan een vereffenaar. En dat kan meestal niet bewezen worden."

"Sommige cliënten hebben alle hoop laten varen en geloven dat er geen toekomst meer is voor hen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als alles lukt, kunnen we spreken van een zachte landing. De taak van de vereffenaar is geen licht werk, maar het geeft weer hoop aan de cliënt."

 

Waarom is de deficitaire vereffening bij zo weinig mensen bekend?
 

“De verschillen tussen faillissement en deficitaire vereffening zijn niet terug te vinden in een wetboek of in specifieke regelgeving. Tijdens onze universitaire opleiding werd het zelfs niet aangekaart. Onze kennis komt uit de praktijk. Wij zijn er ondertussen in gespecialiseerd, omdat we op die manier al veel mensen hebben kunnen helpen. Het vermijden van een faillissement kan familiale situaties drastisch verbeteren.”