Met de hulp van een externe ontwikkelaar startte Duvel Moortgat in 2009 met een webshop die aanvankelijk zeer eenvoudig ingericht was. De echte start kwam er in de zomer van 2010. Hoe klein ook, de webshop haalde op piekmomenten al direct mooie resultaten. Midden 2011 volgde de doorbraak door de inrichting van merkenshops -  voor Duvel, Liefmans, La Chouffe en Cuvée Modeste van De Koninck - en het stroomlijnen van de communicatie.

Intensieve samenwerking

Vandaag staat de webshop aan de start van een nieuwe episode, die de groei verder moet ondersteunen. Fullfillment komt in handen van een nieuwe externe partner die ook zal instaan voor de verzending van pakjes. De evolutie van de webshop is een mooi voorbeeld van de kracht die uitgaat van een goed samenwerkingsmodel tussen klant en ontwikkelaar. Via maandelijkse e-coaching, workshops en korte intensieve sessies leggen beide partijen hun expertise samen en streven ze naar een betere conversie. Deze stapsgewijze aanpak werkt heel goed. Iedereen blijft alert en gedreven om continu te verbeteren en in die passie zit een groot deel van het succes. E-coaching heeft zowel zijn nut voor kleinere startups als voor grote retailers. In workshops ligt de focus op één thema dat volledig uitgediept wordt. Ook externe specialisten worden soms uitgenodigd, wat sowieso verrijkend werkt voor elke partij. Door zich op te stellen als een ondernemer levert de ontwikkelaar een belangrijke bijdrage aan de uitbouw van de webshop. De keep-it simple aanpak laat de ontwikkelaar toe om veranderingen te kunnen beheren en meten.

Strijden om aandacht

Een webshop opstarten is één zaak, de continuïteit verzekeren is andere zaak. Elke dag is het weer strijden om de aandacht van de consument om hem of haar te overhalen om te kopen. Via universele waarden als creatie, beleving, expressie en betrokkenheid tracht de webshop met de consument te communiceren. Regelmatige upgrades en de keuze voor fullfillment dragen voorts bij aan de optimalisatie van de webshop. Sociale media spelen een cruciale rol. Op Facebook getuigen intussen meer dan 136.000 fans van de smaak en de geneugten van het bier. Dat betekent evenwel niet dat deze facebookgebruikers ook automatisch als actieve kopers kunnen beschouwd worden.

Speciale productaanbiedingen

Om de aandacht blijvende te houden worden er ook sporadisch speciale productaanbiedingen gelanceerd. Dankzij een intensieve campagne kunnen consumenten hun eigen creatie insturen van een bierglas, de winnaars vinden hun creatie daarna terug op de webshop. De webshop zal in de komende periode verder bouwen op deze succesvolle concepten.