In vier mogelijke toekomstscenario’s wordt geschetst hoe de elektronische detailhandel er uit kan zien over tien jaar. De bedoeling van deze studie is een dialoog tot stand brengen over de huidige en toekomstige situatie van de elektronische detailhandel, en diens gevolgen voor de logistieke sector.

Scenario 1: Hybride consumentengedrag en een convergerende detailhandel

Een prestatiegerichte maatschappij heeft zich gevestigd tegen een achtergrond van een gematigde economische groei. Onze smartphones en tablets zijn voorzien van uitrolbare en opvouwbare flexibele schermen. Interactieve displays die dienst doen als interface met de virtuele wereld zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Winkels zijn vaak nog slechts showrooms waar klanten koopwaren kunnen ‘beleven’.

Scenario 2: Zelfpresentatie in virtuele gemeenschappen

Een middenklasse met een relatief sterke koopkracht gaat gepaard met een verschuiving in ons waardepatroon. De nadruk komt meer te liggen op vrije tijd in plaats van werk. Online dienen kleine retailplatforms de gemeenschappen, terwijl grote detailhandelaars zich ontfermen over de mainstream markt. Draagbare technologie is gericht op het optimaliseren en meetbaar maken van eenieders acties, en het uitwisselen van informatie en ervaringen met de gemeenschap.

Scenario 3: Artificiële intelligentie in de digitale retailwereld

Mensen leven in een sterk ontwikkelde digitale cultuur. Databrillen, slimme contactlenzen en andere draagbare apparaten zijn onmisbaar geworden. Intelligente avatars doen dienst als virtuele winkeladviseurs. Webwinkels passen hun aanbod live aan aan klantenprofielen. Handelaars en logistieke bedrijven kunnen de vraag vaak op voorhand al voorspellen op basis van nauwkeurige klantengegevens.

Scenario 4: gedeelde consumptie in een geregionaliseerd retaillandschap

Duurzaamheid en energie-efficiënte zijn doorslaggevende factoren wanneer het aankomt op winkelen. Producten worden vaker gehuurd en gedeeld. Grote online portalen houden zich voornamelijk bezig met het leasen van producten en diensten. Op regionaal en lokaal niveau wordt er steeds vaker aan ruilhandel gedaan, georganiseerd door kleinere online platforms. Elektronische apparaten en consumptiegoederen zijn modulair gebouwd en voorzien van een zo lang mogelijke levensduur.

Meer weten over Global E-tailing 2015? Bekijk dan onderstaande video: